Sjamanisme en plantmedicijn

Ruim 30 jaar geleden kwam het sjamanisme op mijn pad in de vorm van zweethutten, muzikale trance-reizen, magie-theater en verschillende soorten plantmedicijn.

Wat daarvoor al begon met een grote interesse in oorspronkelijke natuurvolken, groeide langzaam uit tot een vertrouwdheid met niet-dagelijkse bewustzijnsstaten. En daarmee het besef dat er méér is dan wat de meesten van ons in deze moderne westerse, wetenschappelijk georiënteerde cultuur van huis uit mee krijgen. Wat dat precies betekent is iets om zelf te ervaren. Ik ondersteun je daar graag bij, door je een veilige bedding én een lichtpuntje te bieden.

Met Focusing heb ik een toegankelijke brug gevonden tussen het denken en voelen, ervaren. Het is een methode die op een, voor het westelijke brein begrijpelijke manier verbinding maakt met andere lagen van het bewustzijn: via de wijsheid van het lichaam. Er is niets anders voor nodig dan tijd, aandacht en kennis van de methode. Dat maakt het voor mij extra waardevol.

Ademwerk, sjamanisme en plantmedicijn gaan soms nog een stapje verder uit de comfortzone van wat we gewend zijn. Vertrouwde begeleiding en zorgvuldige afstemming en respect voor ieders unieke eigenheid is daarbij belangrijk.

Oriëntatie-cursus Sjamanisme

Twee keer per jaar geef ik een laagdrempelige oriëntatie-cursus Sjamanisme. Ik noem het Eigentijds Sjamanisme om het te onderscheiden van het werk van traditionele sjamanen, waar ik enorm respect voor heb. Wat wij hier doen is niet hetzelfde als het werk van sjamanen die kennis en wijsheid van generatie op generatie hebben overgeleverd gekregen. Toch kunnen ook wij, als we ons er voor open stellen, in verbinding komen met onze innerlijke wijsheid en die van onze voorouders.

12 September 2023: Start cursus Eigentijds Sjamanisme

Deze cursus wordt georganiseerd door cursuscentrum De Opstap op 5 donderdagochtenden verspreid in het najaar.

Zie voor info en aanmelding deopstap-nijmegen.nl

Over de cursus Eigentijds Sjamanisme

In deze cursus laten we ons inspireren door sjamanistische rituelen om op een niet-dagelijkse manier naar het leven te kijken. Zo zullen we contact maken met gidsen, voorouders, krachtdieren en windrichtingen. We werken met lichte trance, zang en dans, de spreekstok en geleide meditatie. En we gaan regelmatig het bos in om de wijsheid van de natuur te ervaren. Ik gebruik het gebed voor de Windrichtingen van de Queros Indianen, maar houd niet vast één bepaalde traditie. Ik ga uit van universele en cultuur-overstijgende waarden.

Een sjamaan of sjamanka is iemand die kan communiceren met verschillende werkelijkheden en zo de kracht vergaard om het bewustzijn te verruimen. Zodoende zet hij/zij zich in om het natuurlijk evenwicht in de mens en tussen mens en natuur te herstellen.

Plantmedicijn

Op aanvraag geef ik individueel en aan tweetallen healingsessies met Rapeh, Cacao en/of Magic Truffels (kan ook in microdosering).

Dat kan in combinatie met de helende klanken van de oerdrum, klankschalen en/of improvisatie zang.

Ook chakra-healing met “chumpie-stones” uit de Andes en helende aanraking is mogelijk.

En ademwerk of focusing ter ondersteuning past er goed bij.

De kosten voor een individuele medicijn-ceremonie variëren van 33 a 45 euro voor een uur, tot 100 euro voor een ervaring van 4 á 5 uur (excl. medicijn en incl. soep na afloop).

Neem voor meer informatie en of kennismakingsgesprek contact met me op. Ook voor de mogelijkheden voor korting.

Enkele ervaringen van deelnemers

Mijn truffelsessie met Saskia. In een paar woorden. Fijn. Veilig. Aandacht. Verbonden. Focus en richting.
De plaats waar de sessie plaatsvind is heel aardend, maar ook verbonden met alles daarbuiten. Vrij van maatschappelijke verwikkelingen. Je mag gewoon zijn
.

Saskia begeleidt je zonder dat je het gevoel hebt iets te moeten. Ze stelt iets voor, een actie, een richting, een aandachtspunt, maar jij bepaalt of het past in je reis. Ze stelt je op je gemak. Geeft je een fijne bedding. Ik heb daardoor een hele fijne reis mogen meemaken.’